Нигал 7 - производство и доставка на пластмасови опаковки
за хранителна и нехранителна промишленост

Фирмата е дистрибутор на някой от водещите фирми в България за млечни продукти.

Фирмата започва търговската си дейност като Едноличен Търговец в началото на 2001г. Оттогава до днес тя преминава през няколко етапа на развитие. В самото начало извършва дейност като доставчик на едро на млечни продукти в складови бази в Пловдивска област. През 2007г. фирмата построява склад за съхранение на млечни продукти и оттогава извършва разносна търговия на същите в гр.Пловдив и страната.

През 2010г започва шприцово производство на полипропиленови опаковки за млечната промишленост, а именно кутийки за разфасовка от 0.250кг. до 10кг.

От Март 2018 фирмата разполага със съвременна складова база за съхранение и разфасовка на млечни продукти и производство на полипропиленови опаковки за тях.Внедрихме технология IML /топъл печат върху опаковката/ с ултра модерни роботи и последен модел шприц автомати.

Може да се поемат и външни поръчки за производство на пластмасови изделия, както и индивидуални поръчки за разфасовка и производство на млечни продукти.

Фирмата разполага със собствени транспортни средства и добре развита дистрибуторска мрежа за доставка и пласмент на мляко и млечни продукти в цялата страна.

Фирмата доставя полипропиленови опаковки на водещи млекопреработвателни предприятия в България, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и др.

Младият и висококвалифициран персонал във фирмата е готов за предизвикателства и поемане на отговорност пред настоящи и бъдещи клиенти.

Ние може да отговорим качествено и в срок на всички изисквания на нашите партньори.