IML печат на пластмасови кофи и кутии

Какво e IML

Вграденото етикетиране в същността си представлява процес на вграждане на полипропиленови ети­кети по време на създаването на пластмасовите опаков­ки с методите на различните видове формоване (издувно, инжекционното и др.). В случая етикетът се превръща в интегрална част от готовия продукт, който излиза от формовъчната машина в напълно завършен вид. За цел­та в калъпа (матрицата) за инжекционно формоване се поставя фолиото — носител на етикета, или декорация­та, която ще бъде вградена. Върху фолиото са поставе­ни изсъхналите слоеве на боята, които ще бъдат транс­ферирани в пластмасата при формоването. Слоевете боя са поставени така, че да „гледат“ към отворите, от които ще бъде впръскана разтопената пластмаса. След пълненето на калъпа термоустойчивата боя преминава (вгражда се) в пластмасата. Този метод на прилагане на фолио — носител на етикета, е предпочитан от повече­то компании, потребители на технологията.

Това създава съвременен и модерен облик на вашата опаковка и по никакъв начин не влияе върху нарушаване на качеството на готовия продукт.